Més de 30 anys formant professionals en el sector

Què és el TTE?

El Taller de Tecnologia de l’Espectacle (TTE) és el primer centre de formació per a tècnics de l’espectacle en viu de l’estat espanyol. Compta amb el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet i la col·laboració d’empreses del sector. Eventualment, rep ajuda d’altres institucions públiques per a la realització d’activitats relacionades amb la formació o per altres activitats culturals.

El tte imparteix cursos de formació inicial per a tècnics de l’espectacle, cursos de reciclatge i formació contínua, en relació directa amb les empreses i associacions professionals, responent a les necessitats de formació que requereix el mercat.

Al marge del vessant pedagògic des de la direcció del tte, es porta a terme tasques d’assessorament tècnic i col·laboració en produccions i altres activitats del món de l’espectacle per a empreses i organitzacions públiques i privades.

CURSOS DE FORMACIÓ 2022 2023

INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ: des del 12 de setembre fins al 8 d’octubre de 2022

C.C. La Bòbila – Plaza de la Bòbila nº 1 – L’Hospitalet

E-mail: tte@tte-bcn.cat.  Tel.:  623 295 169

PRODUCCIÓ DE L’ESPECTACLE EN VIU, AUDIO-VISUAL I ARTS VISUALS.

Una persona que vol treballar en producció, actualment ha d’estar preparada per assolir qualsevol lloc de treball dins del camp de la producció, més enllà del gustos personals o la pre disponibilitat de cada persona per l’especialitat. Avui tots els sectors estan lligats, un espectacle de teatre, un acte o convenció toca tots els pals, una producció de TV o Cinema està moltes vegades lligada a altres tipus d’esdeveniments. Es productors treballaran tan en el camp privat com el institucional. Però les eines son comuns, amb els matisos que els productors especialitzats us podran posar al vostre abast.

Inici del curs: 28 de febrer de 2023

Inscripció: oberta.

Dies i hores: Dilluns i dimecres de 10h a 14h. Amb possibilitat que el dia de pràctiques en plató pugui ser diferent segons la disponibilitat de l’equipament.

 

Preu i descomptes

Preu: 500.-€ –

Tteros/tteras 400.-€

Informació d'inscripció

Al moment de tenir 10 alumnes que formalitzin la inscripció es tanca el curs per a donar començament. Encara que de cap manera es començarà amb menys alumnes.

Al moment d’acceptar la candidatura, s’ha de pagar el 50% del total de la matricula, aquest import no es retornarà si el/la alumne/a decideix no realitzar el curs una vegada assignada la seva plaça. El 50% restant es pagarà abans de començar el curs

Requisits

1) Entrevista personal, demanar cita al telèfon 670 296 797 o 632 295 169 per e-correu a tte@tte-bcn.cat .

2) Currículum.

3) Foto carnet.

4) Pagament del 50% del curs per a reservar la plaça, el 50% restant es pagarà abans de començar el curs.

 En el moment d’acceptar la candidatura, s’ha de pagar el 50% del total de la matrícula, aquest import no es retornarà si el/la alumne/a decideix no realitzar el curs una vegada assignada la seva plaça. El 50% restant es pagarà abans de començar el curs.

REGIDORIA D’ESCENA

Aquest és el curs de 152/160 h que realitzem al TTE amb el programa propi.

És el curs on es van formar molts regidores i regidors que actualment treballen en la professió i que poden donar fe de la seva formació que els hi va obrir moltes possibilitats de treball. Va ser el primer curs de l’Estat i, per tant, gaudeix des del començament del reconeixement dins la professió.

Inici del curs: 18 d’octubre

Inscripció: del 12 de setembre fins al 8 d’octubre de 2022. Primera convocatòria.

Dies i hores: Dimarts i dijous de 10 h a 14 h.

 

Preu i descomptes

Preu General: 1.100 €

Descomptes:

  • Tteros / Tteras: 800€
  • Socis de Arec, AADPC, Ass. de Danza de Cataluña, Ass. de Circo de Cataluña 880€
  • Residents a L’Hospitalet amb certificat d’empadronament 800€
Informació d'inscripció

Per a inscriure s’ha de demanar hora per a una entrevista personal al 670296797, o al 632 295 169 o a tte@tte-bcn.cat. Es demanarà currículum i fotografia actualitzada.

Al moment d’acceptar la candidatura, s’ha de pagar el 50% del total de la matrícula, aquest import no es retornarà si l’alumne decideix no realitzar el curs una vegada assignada la seva plaça. El 50% restant es pagarà abans de començar el curs.

Nota: Pels interessats al CURS DE PRODUCCIÓ DE L’ESPECTACLE EN VIU I AUDIO-VISUAL 60 h. Per fer aquest curs, tots els alumnes de l’últim curs de regidoria tenen prioritat. Així com els alumnes que vulguin compaginar el seu curs de regidoria 22/23 amb aquest.

Inscripció

On estem

TTE – Centre Cultural La Bòbila

Pça. de la Bòbila, 1
08906 L’Hospitalet

(34) 623 295 169

TTE

– Copyrights ©2022: TTE  – Desarrollo Chabela.es