Taller de Tecnología del Espectáculo

Historia

A l’any 1985 no existia, en tot l’Estat Espanyol la formació de tècnics de l’espectacle. La gent accedia al lloc de treball per una altra professió que ja exercia (electricistes, mecànics, fusters, modistes) a vegades amb desconeixement de l’activitat al món de l’espectacle.

Amb la experiència anaven aprenent els rudiments de la professió. S’arribava a la professionalització mitjançant un procés com aprenent, en un teatre, en un taller de construcció d’escenografia, en alguna sala de festes, etc. En aquest context, en previa i específica, de teatre i música, empreses que començaven amb els lloguers d’equips, alguns programadors i representants de Catalunya, Mallorca i València.

Tots constataven la necessitat, però la dificultat era aconseguir el suport financer per una formació que molts pensaven que no era una “professió molt seriosa”, ja se sap, això de la nit…

Després de moltes converses, propostes, denegacions, nus projectes…Es van obtenir resultats. Martín Curletto, gràcies a la complicitat de l’arquitecte Modest Masides, responsable del departament de Extensió Universitària de la UPC i les gestions realitzades amb l’INEM per aconseguir els diners necessari per portar a terme el projecte, va començar a fer-se realitat la primera escola de tècnics de l¡espectacle de l’estat espanyol, amb el nom de Taller de Tecnologia de l’Espectacle, tte.

La UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), col·laborava amb els espais per donar les classes. Un grup d’alumnes de “telecos” organitzadors de la “Telecogresca”, van prestar un equip de sonorització, que tenien suport per a la propaganda. El director del tte, Martín Curletto i la resta de professors assumien les tasques d’organització, recerca de material…

Finalment al maig de 1986 el tte va iniciar l’activitat amb dos cursos pilot:
Tècnic d’il·luminació amb els tècnics d’il·luminació en actiu: Josep Sánchez i Joan Escrichs com a professors principals i Tècnic de So, amb els tècnics de Telecos i encara estudiants de l’UPC, Xavier Rodriguez Marimón, Jaume Groschen i Xavier Lladonosa, com a professors.

Donat l’èxit de la convocatòria i la necessitat patent de formació en el sector a tot l’estat, es decideix continuar amb els cursos, ampliant el programa per aconseguir una millor formació i atenent a les necessitats reals del sector.
S’incorporen nous professors i els cursos augmenten la seva durada incorporant noves matèries i distribuint la formació en entre classes teòriques i practiques en tallers i teatres.

Resten més definides les àrees d’Il·luminació, So, Maquinaria escènica i construcció d’escenografies i Producció de l’espectacle. S’incorporen al projecte altres professionals: Jordi Planes, Josep Ma. Borràs, Lluis Cusó i més tard Josep M. Llergo. Amb l’experiència de tots els docents es va avançant en el disseny dels programes.

En l’àrea de so, la major experiència dels primers professor com a tècnics als diversos esdeveniments de l’època fan que es realitzi amb la coordinació de Xavier Rodriguez un programa cada vegada més acurat.

L’àrea de Maquinista d’escena i construcció d’escenografies, compta com primer professor a l’escenògraf Jordi Salvador i Gràcia, que amb la seva experiència com actor, maquinista i constructor en el famós taller d’escenografia dels Germans Salvador, elabora el primer programa del que, per molt de temps, serà l’únic curs d’aquest tipus de formació arreu l’estat i que servirà per inspirar altres iniciatives posteriors.

A l’àrea de Producció, es fa càrrec del disseny del programa l’economista i director d’escena Ricard Pedreira, aleshores gerent del Teatre Lliure i membre de l’escola de formació d’actors de Ricard Salvat a L’Hospitalet.
És amb aquest equip que comença la historia del tte, primer centre de formació de tècnics de l’espectacle en viu, que influirà en altres iniciatives que s’obriran després en diverses ciutats de l’Estat.

És Taller, pel seu caràcter pràctic, vinculat a la professió i amb la preocupació d’estar sempre avançant en els coneixements per adequar-lo a les necessitats del sector de les industries culturals del país.

El TALLER DE TECNOLOGIA DE L’ESPECTACLE de Catalunya s’ha anat consolidant fins ara com a model i guia dintre de la formació del sector, organitzant els primers cursos de Light –jockey, de reagging, de projectors mòbils, de Prevenció de Riscos Laborals, de Regidors d’escena, de Sastres de companyia, de realitzadors de vestuari, etc.

ITINERARI GEOGRÀFIC DEL TTE

El tte Comença al locals de l’UPC en el campus de l’Av. Diagonal de Barcelona. I diversos teatres i sales de Barcelona. 1986 – 1988. A l’any 1991, es signa un acord amb el districte de Nou Barris, per a que el tte, tingui la seva seu al Centre Cívic de Zona Nord i realitzi la major part de la seva activitat en aquest centre que compta amb un teatre dirigit per Andreu Solsona i que te per objectiu la promoció d’activitats teatrals en el barri per a tota Barcelona.

Els tècnics de la primera promoció van finalitzar la seva formació just per a incorporar-se a treballar com a tècnics en els actes de les Olimpíades de Barcelona 92. A l’any 2004 els tte, signa un acord amb l’Ajuntament de l’Hospitalet i trasllada la seva seu al Centre Cultural La Bòbila de l’Hospitalet, Mantenint algunes activitats al Teatre del Centre Parroquial d’Horta a Barcelona.

Actualment el tte continua al Centre Cultural La Bòbila, utilitzant les instal·lacions de diversos teatres i empreses per a la realització de pràctiques concretes.