Taller de Tecnología del Espectáculo

Formación Inicial

CURSOS DE FORMACIÓ INICIAL

Coneixements teòrics i pràctics per començar a treballar a la professió. Compten amb mòduls específics de les especialitats d’il·luminació i so amb mòduls complementaris de maquinària, producció, formació laboral i cultura de l’espectacle.

Les classes teòriques es realitzen a les aules del centre i les pràctiques indistintament al teatre del mateix centre o a d’altres teatres, sales i tallers concertats, empreses públiques i privades del sector que col·laboren amb el tte. També es duen a terme sortides de formació a espectacles, museus, empreses del sector, etc.

  • TÈCNICS D’IL·LUMINACIÓ

Compta amb els mòduls específics de les especialitats d’il·luminació amb mòduls complementaris de: so, maquinària, utilització de programes informàtics de disseny, producció, mitjans audiovisuals a l’espectacle en viu, formació laboral i cultura de l’espectacle.

  • TÈCNICS DE SO

Compta amb els mòduls específics de la especialitat de So amb mòduls complementaris de: maquinària, il·luminació, utilització de programes informàtics de disseny, producció, mitjans audiovisuals a l’espectacle en viu, formació laboral i cultura de l’espectacle.

  • TÈCNICS DE MAQUINARIA I DIRECCIÓ D’ESCENOGRAFIES

Coneixements teòrics i pràctics perquè els alumnes puguin incorporar-se com a maquinista a una producció teatral, a esdeveniments diversos, a un taller de construcció d’escenografies i tallers de construccions d’estands o utillatge. Compta amb mòduls específics de les especialitats de maquinària teatral i realització d’escenografies i amb mòduls complementaris d’il·luminació, so, mitjans audiovisuals a l’espectacle en viu aplicats a l’espai escènic, utilització de programes informàtics de disseny,producció, formació laboral i cultura de l’espectacle.

  • REGIDORIA D’ESCENA

Coneixements teòrics i pràctics per que els alumnes puguin incorporar-se com a regidor d’escena en teatres, plató de televisió, grans esdeveniments, congressos i convencions. Compta amb mòduls específics de regidoria, direcció d’equips i mòduls complementaris de coneixements generals de maquinària teatral, d’il·luminació, so,…