Taller de Tecnología del Espectáculo

Formación Continua

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUADA

La feina dels tècnics està sotmesa a canvis constants a causa de la sortida al mercat de nous materials i equips, per tant es imprescindible una formació continua.

El tte programa els cursos de perfeccionament d’acord amb les demandes de la professió i amb la col·laboració de les empreses i de les associacions professionals.

 

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

Aquests cursos estan dirigits a professionals en actiu i es van programant d’acord amb les demandes rebudes i la disponibilitat de recursos del tte. La oferta va dirigida a les següents àrees:

  • Il·luminació
  • So
  • Maquinària
  • Construcció d’escenografies
  • Vestuari
  • Producció
  • Realització
  • Regidoria d’escena
  • Seguretat i prevenció de riscos laborals
  • Projectors Mòbils