web analytics

Taller de Tecnologia de l'Espectacle

Cursos 2018/19

Cursos 2018 – 2019

Des de 1986 Compromesos en la Formació dels Tècnics / ques de l’Espectacle en Viu

Regidoria d'Escena

Ser regidor/a de escena requereix formació en totes les branques de l’espectacle  per entendre i portar a bon terme qualsevol producció de l’espectacle en viu. Es necessita a més una gran capacitat d’organització i negociació.

1 Curs Disponible

Dibuix Assistit Per Ordinador (CAD)

Actualment els tècnics/ques de l’espectacle treballen en diferents projectes on és important d’intercanvi de dades. Plans d’implantació d’escenografies, d’espais per esdeveniments de tots tipus, dissenys d’il·luminació, d’instal·lacions fixes i efímeres necessiten una eina comú, i el CAD és avui el llenguatge franc.

.

1 Curs Disponible

Disseny d'Il·luminació

El disseny d’il·luminació és més que fer un pla de implantació de projectors. El dissenyador és qui atenent a les necessitats que li demana un director/a, coreògraf/a o un realitzador/a, il·luminarà la escena fen possible que el missatge de la posada en escena arribi al públic. El dissenyador és un creador més dintre de la obra d’art.

1 Curs Disponible

Curs de Maquinàría Escènica

Properament més informació

Producció Nivell 1

Per arribar a l’escenari ha passat moltes coses abans, passen moltes en el moment precís de l’acció i moltes més quan finalitza. Totes aquestes feines invisibles pel públic fan possible l’espectacle

1 Curs Disponible 

Producció Nivell 2

Aquest curs te la particularitat que és una formació per als que ja estan treballant a la professió o que pensen dedicar-se i als que ja van fer Producció I. A més del professor responsable del curs es comptarà amb la presència de professionals del sector que daran a seva visió de la producció

1 Curs Disponible

Taules Digitals d'Audio

Properament més informació

A punt per inscriure?

Contacta’ns o inscriu-te al formulari